O nás

Informace o škole

Základní umělecká škola Jablunkov byla založena roku 1956 a leží na česko-polsko-slovenském pomezí. Od školního roku 2016/2017 škola sídlí v městské budově na ulici Bukovecká v Jablunkově. Je to již 15 působiště Základní umělecké školy. Pro lepší dostupnost žáků má škola celkem 4 odloučené pracoviště.

Alokace školy na příhraničním pomezí se promítá i do celkového pojetí výuky, kdy je používán místní dialekt a žáci jsou tak seznamování s místní kulturou. 

  • První vyučování na samostatné Základní hudební škole proběhlo 1. září 1956.
  • Vyučoval zde čtyřčlenný sbor a školu navštěvovalo 88 žáků.
  • V roce 1961 se přejmenovala na Lidovou školu umění.
  • V roce 1990 byl název opět změněn a to na Základní uměleckou školu.
  • Od školního roku 2016/2017 škola sídlí na adrese Jablunkov, Bukovecká č. 479. Je to již 15. působiště od jejího osamostatnění.

Vize školy

Dlouhodobým cílem je vytvořit ze ZUŠ místo, kde budou mít žáci a pedagogové potřebné zázemí a potřebnou podporu pro osobnostní a umělecký rozvoj. Dát příležitost k rozvoji kolektivních předmětů, aby měli žáci potřebné zázemí, aby získali motivaci k tvořivé umělecké činnosti a aby se ze školy stalo místo setkávání s umělecky hodnotným trávením času. V neposlední řadě rozvíjet spolupráci s místní komunitou zajištěním dostatku možností k prezentaci všech žáků a učinit ze základní umělecké školy hodnotnou instituci.

"Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili" 


  J.A.Komenský