SRPŠ

SCHŮZE SRPŠ

Vážení rodiče chtěli bychom Vás pozvat na tradiční schůzi SRPŠ ZUŠ Jablunkov, která proběhne ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 17:00. Schůzka proběhne on line v prostředí MS Teams. Odkaz k připojení na on line schůzku naleznete ve vašem e mailu 2.2. 2021. V případě nedoručení e mailu zkontrolujte SPAM a nebo kontaktujte p. uč. Funiokovou na ivana.funiokova@zusjablunkov.cz.


Spolek rodičů a přátel ZUŠ Jablunkov je dobrovolným svazkem rodičů (zákoných zástupců) a dalších zájemců, kteří podporují ZUŠ Jablunkov. Jejich podpora spočívá v pomoci při organizací školních akcí, případně organizují své vlastní akce pro žáky naši školy, pomáhájí s jednáním na úřadech a hospodaří se získanými prostředky.

Výbor spolku

Ludmila Jakubíková - předseda spolku