Projekty školy

ŠABLONY

Název projektu: Šablony II ZUŠ Jablunkov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013282

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021


Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání dětí/žáků /účastníků,
 • podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráce s rodiči dětí / žáků / účastníků 
 • spolupráce s veřejností


Cílem projektu je: profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. 


Cílové skupiny projektu:

 • pedagogičtí pracovníci školy
 • žáci 
 • veřejnost


Hlavní projektové aktivity:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ:
 •      - osobnostně sociální rozvoj
 •      - kulturní povědomí a vyjádření
 •      - ICT
 • tandemová výuka
 • využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ
 • projektový den ve škole
 • projektový den mimo školu
 • zapojení odborníka z praxe do výuky