Zaměstnanci ZUŠ Jablunkov

MgA. Ondřej Bazgier, DiS.

ředitel školy


mobil: 773 760 451

email: ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz

Bc. Ivana Funioková, DiS. 

zástupce statutárního orgánu

mobil: 604 999 227
email: ivana.funiokova@zusjablunkov.cz

Oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Erika Sochacka                    erika.sochacka@zusjablunkov.cz

Mgr. Kristina Pyszková                 kristina.pyszkova@zusjablunkov.cz

Martina Kufová, DiS.                    martina.kufova@zusjablunkov.cz

Petr Vondráček, DiS. & DiS.         petr.vondracek@zusjablunkov.cz     

Marek Kaleta                                marek.kaleta2@zusjablunkov.cz

Mgr .& Mgr. Silvie Hanzlíková, DiS silvie.hanzlikova@zusjablunkov.cz

Kateřina Karzelová, DiS.              katerina.karzelova@zusjablunkov.cz


Dechové oddělení a oddělení lidových nástrojů

Marek Kaleta, DiS.                         marek.kaleta@zusjablunkov.cz

Mgr. Daniela Sławińska                daniela.slawinska@zusjablunkov.cz

Bc. Kateřina Šírová, DiS.                katerina.kawulokova@zusjablunkov.cz

Marek Kaleta                                  marek.kaleta2@zusjablunkov.cz

Bc. Ivana Funioková, DiS.             ivana.funiokova@zusjablunkov.cz

Bc. Tomáš Samiec                        tomas.samiec@zusjablunkov.cz    

Mg. et Mgr. Silvie Hanzlíková,Dis.  silvie.hanzlikova@zusjablunkov.cz   

Kateřina Karzelová, DiS.               katerina.karzelova@zusjablunkov.cz

Smyčcové oddělení

Ondřej Pazdera, DiS.            ondrej.pazdera@zusjablunkov.cz

Jan Drong, DiS.                     jan.drong@zusjablunkov.cz

MgA. Ondřej Bazgier, DiS.   ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz

Výtvarný obor

Mgr. Marie Dinkovová        marie.dinkovova@zusjablunkov.cz

Natalia Lachová                 natalia.lachova@zusjablunkov.cz

Provozní zaměstnanci

Jarmila Sikorová          jarmila.sikorova@zusjablunkov.cz

- ekonomka

Pavla Kufová               pavlina.kufova@zusjablunkov.cz

- školnice