Dne 10. 3. 2020 byla přijata mimořádná opatření nařízené Ministerstvem zdravotnictví spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na školách. Základní umělecké školy, podle vyjádření Moravskoslezského kraje a ministra školství do tohoto opatření spadají taktéž.

Proto od zítřejšího dne, tj. od středy 11. 3. 2020 mají žáci ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE VÝUCE. Výuku budou učitelé organizovat prostřednictvím on-line žákovských knih - kde budou žákům zadávat úkoly po dobu tohoto opatření.

V souvislosti s tím se od dnešního dne od 18:00 ruší veškeré školou organizované akce (koncerty, výstavy apod.).

Prosím abyste sledovali emaily (i spamy), nebo naše webové stránky, kde se dozvíte od kdy budeme opět vyučovat s osobní přítomností žáků ve výuce.

Děkuji za vstřícnost.

S pozdravem,

MgA. Ondřej Bazgier, DiS.

Ředitel ZUŠ Jablunkov, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, Bukovecká 479 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 


Doporučuji, aby žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronaviru, po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Pokud se naskytne takový případ, žádám Vás, abyste tuto skutečnost oznámili vedení školy na email: ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz a současně abyste omezili kontakt s lidmi na minimum. Neúčast po dobu domácí karantény bude omluvena.


Děkuji za spolupráci
MgA. Ondřej Bazgier, DiS.
ředitel ZUŠ Jablunkov
INFORMACE KE KORONAVIRU
Vážení rodiče žádám Vás o prostudování přiloženého dokumentu, který vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a prostudování odkazu na stránkách MŠMT, kde naleznete informace k šířícímu se viru COVID-19. Zároveň Vás žádám o zvýšený hygienický režim - dezinfekce a mytí rukou. Pokud budete na sobě pociťovat příznaky koronaviru, prosím postupujte podle přiložených dokumentů. Poučte o tom i své děti! 


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU MŠMThttps://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviruhttps://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru


Děkuji za vstřícnost.
MgA. Ondřej Bazgier, DiS.
ředitel ZUŠ Jablunkov

Dokument ke stažení/nahlédnutí níže:

ZUŠ Jablunkov má své stránky na Facebooku!!!

Sleduj, sdílej a dávej Like