Hudební kroužek

Hudební kroužek

Pro všechny děti ve věku od 5 do 9 let, které mají rádi hudbu a chtějí své hudební nadání rozvíjet, otevíráme hudební kroužek s názvem MALÝ MUZIKANT. V tomto hudebním kroužku se děti můžou těšit na spousty nových hudebních zážitků a získání vědomostí a dovedností z oblasti hudby.
V jednotlivých lekcích se budeme věnovat základům hudební nauky, a to samozřejmě hravou formou. Děti získají přehled o hudebních nástrojích. Každý měsíce se budou věnovat jinému nástroji
a na ty snadnější se naučí i základy.  Budeme poslouchat hudbu různých žánrů a hudebních období. Součástí jednotlivých lekcí budou i hudební hry pro rozvoj rytmu a hudebního cítění. 

Termíny: Úterý: 13:15 - 14:00  nebo středa: 14:05 - 15:00
Kde: ZUŠ Jablunkov; učebna č. 103
Školné: 1300,-kč - pololetí 
Výuka: od 4./5. října do května 
Kontaktní osoba: p. uč .Dominika Bocková - dominika.bockova@zusjablunkov.cz
Postup u přihlášky: Obor: hudební; Studijní zaměření: Hudební kroužek; Datum talentové zkoušky: 4. října - kroužky úterní a 5. října - kroužky středeční.