ZPĚVÁČEK 2024

Soutěž v dětském zpěvu lidových písní a muzik

4. 3. 2024 v 9:00

Sál ZUŠ Jablunkov

Naši vítězové!

nemáme dost prostoru vypsat sem umístění všech účinkujících :)
Zde jsou naši vítězové postupující do dalšího kola, které se bude konat v Karviné.


  Kat. I - Emilie Czepczor, Małgorzata Teofil

  Kat II - Anežka Kiszová, Mariana Kluzová

  Kat III - Tadeáš Gociek, Lucie Jakubíková, Eliška Gazur

  Kat IV - Anežka Jakubíková, Wiktoria Madziová

  Kat V - Dua a Tria: Alžběta Jakubíková+ Patricie Podolinská

  Kat VI - Dua a Tria: Lucie + Anežka Jakubíkovy, Tiana Berenika Skupień+ Wiktoria Madziová


  PODMÍNKY SOUTĚŽE

  Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 - 15 let dle ročníku narození. Děti narozené v roce 2008 se soutěže již zúčastnit nemohou. Sólisté soutěží v kategoriích I. - IV.

  Pro tyto kategorie se podmínky soutěže upravují následovně:

  Děti budou zpívat dvě lidové písně z regionu Těšínského Slezska odlišného charakteru (táhlá a rytmická) o dvou, maximálně třech slokách.

  Dle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní s hudebním doprovodem a jedna bez hudebního doprovodu.

  V městských kolech může být jedna píseň doprovázena klavírem či jiným hudebním nástrojem.

  Klavírní doprovod - soutěžící se mohou na nástroj doprovodit sami, ostatním bude zajištěn korepetitor.

  Soutěžící v V. a VI. kategorii (dua /dvojhlas/ a tria/trojhlas/) zpívají bez hudebního doprovodu. Těchto kategorií se mohou zúčastnit i děti, které se účastní i sólového zpěvu.


  KATEGORIE

  I. děti od 6 do 7 let (r. 2018 a 2017)
  II. děti od 8 do 9 let (r. 2016 a 2015)
  III. děti od 10 do 12 let (r. 2014 až 2012)
  IV. děti od 13 do 15 let (r. 2011 až 2009)
  V. pěvecká dua a tria 6 – 10 let (r. 2018 až 2014)
  VI. pěvecká dua a tria 11 – 15 let (r. 2013 až 2009) 


  Z kategorií I. - IV. postoupí 5 soutěžících - vítězové - a jeden výrazný interpret.
  Z kategorií V. a VI. postoupí jen vítězové.


  Porota bude hodnotit

  1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a jeho hlasovým a intonačním schopnostem. 
  2. Zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a připravenost.
  3. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
  4. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.

  Harmonogram dne

  8:30 - 8:55 - porada poroty

  9:00 - ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

  9:05 - 9:25 - I. kategorie
  9:30 - 10:15 - II. kategorie
  10:30 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ I. A II. KATEGORIE

  10:35 - 11:35 - III. kategorie
  11:35 - 12:00 - porada poroty
  12:00 - 12:20 - IV. kategorie
  12:20 - 12:40 - V. a VI. kategorie
  13:00 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ III., IV., V., A VI. KATEGORIE


  VYHLAŠOVATEL MĚSTSKÉHO KOLA:

  Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace

  Bukovecká 479, 739 91, Jablunkov

  IČ: 64120392

  zodp. osoba - Kateřina Karzelová