ZPĚVÁČEK 2024

Soutěž v dětském zpěvu lidových písní a muzik

4. 3. 2024 v 9:00

Sál ZUŠ Jablunkov

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 - 15 let dle ročníku narození. Děti narozené v roce 2008 se soutěže již zúčastnit nemohou. Sólisté soutěží v kategoriích I. - IV.

Pro tyto kategorie se podmínky soutěže upravují následovně:

Děti budou zpívat dvě lidové písně z regionu Těšínského Slezska odlišného charakteru (táhlá a rytmická) o dvou, maximálně třech slokách.

Dle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní s hudebním doprovodem a jedna bez hudebního doprovodu.

V městských kolech může být jedna píseň doprovázena klavírem či jiným hudebním nástrojem.

Klavírní doprovod - soutěžící se mohou na nástroj doprovodit sami, ostatním bude zajištěn korepetitor.

Soutěžící v V. a VI. kategorii (dua /dvojhlas/ a tria/trojhlas/) zpívají bez hudebního doprovodu. Těchto kategorií se mohou zúčastnit i děti, které se účastní i sólového zpěvu.


KATEGORIE

I. děti od 6 do 7 let (r. 2018 a 2017)
II. děti od 8 do 9 let (r. 2016 a 2015)
III. děti od 10 do 12 let (r. 2014 až 2012)
IV. děti od 13 do 15 let (r. 2011 až 2009)
V. pěvecká dua a tria 6 – 10 let (r. 2018 až 2014)
VI. pěvecká dua a tria 11 – 15 let (r. 2013 až 2009) 


Z kategorií I. - IV. postoupí 5 soutěžících - vítězové - a jeden výrazný interpret.
Z kategorií V. a VI. postoupí jen vítězové.


Porota bude hodnotit

1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a jeho hlasovým a intonačním schopnostem. 
2. Zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a připravenost.
3. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
4. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.

Harmonogram dne

8:30 - 8:55 - porada poroty

9:00 - ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

9:05 - 9:25 - I. kategorie
9:30 - 10:15 - II. kategorie
10:30 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ I. A II. KATEGORIE

10:35 - 11:35 - III. kategorie
11:35 - 12:00 - porada poroty
12:00 - 12:20 - IV. kategorie
12:20 - 12:40 - V. a VI. kategorie
13:00 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ III., IV., V., A VI. KATEGORIE


VYHLAŠOVATEL MĚSTSKÉHO KOLA:

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace

Bukovecká 479, 739 91, Jablunkov

IČ: 64120392

zodp. osoba - Kateřina Karzelová