Spolek rodičů a přátel ZUŠ Jablunkov je dobrovolným svazkem rodičů (zákoných zástupců) a dalších zájemců, kteří podporují ZUŠ Jablunkov. Jejich podpora spočívá v pomoci při organizací školních akcí, případně organizují své vlastní akce pro žáky naši školy, pomáhájí s jednáním na úřadech a hospodaří se získanými prostředky.

Výbor spolku

Ludmila Jakubíková - předseda spolku
Ivana Funioková

Mirka Jopková

Kontrolní komise

Ondřej Bazgier
Marie Byrtusová 
Renáta Stryjová