Banner Klasifikace

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Na Vámi zadaný email, který jste uvedli na přihlášce ke studiu, budou zaslány přístupové údaje.

Můžete z pohodlí svého domova nahlížet do elektronických žákovských knížek.

Na webu mohou rodiče zobrazit:

  • čas výuky z rozvrhu hodin
  • informace o zaplacení školného
  • žákovskou knížku
  • docházku a známky
  • účast žáka na vystoupení
  • zprávy zaslané ze školy

V případě sourozenců jsou rodičům zobrazena data za všechny děti.