Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, Bukovecká 479 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Základní umělecká škola, Jablunkov
příspěvková organizace

sídlo: Bukovecká 479, 739 91, Jablunkov
IČ: 64120392

MgA. Ondřej Bazgier, DiS. - ředitel ZUŠ Jablunkov

email: ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz
mob:   773 760 451 - ředitel
mob:   731 717 066 - ekonomka


Elektronická podatelna

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: Bukovecká 479, Jablunkov,
b) úřední hodiny podatelny: 9:00 - 11:00 hodin,
c) elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty: ZUSJAB@po-msk.cz,
d) identifikátor datové schránky: h7sfwzb,
e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů: DOC, DOCX, JPG, PDF, RTF, TIF, XML, ZFO, velikost zprávy max. 20 MB,
f) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen "škodlivý kód"),
g) důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3.