Harry Potter v ZUŠ Jablunkov

27.03.2022

Navštívili jste někdy školu čar a kouzel v Bradavicích? Že ne? Žákům Základní umělecké školy se totiž během pár dnů změnily učebny a chodby v jeden velký kouzelnický zážitek. U vchodu dostali jízdenku do Bradavic, prošli nástupištěm 9 a 3/4 a začali objevovat čarodějnický svět a vše co k němu patří. A příjemné překvapení to bylo nejenom pro žáky, ale i pro nás učitelé, když se najednou chodbami začali hemžit malí čarodějové a čarodějky.

Dne 1.11. 2021 Základní umělecká škola v Jablunkově uspořádala pro děti projektový den na téma "Harry Potter". Projektového dne se měli možnost zúčastnit děti hudebního i výtvarného oboru napříč všemi ročníky, a to i s možným doprovodem rodičů. Pro žáky byly v jednotlivých učebnách připraveny stanoviště, kde plnili úkoly z hudebního a výtvarného oboru v různých obtížnostech. Každá stanoviště měla svého profesora a žáci se mohli potkat například s panem profesorem Albusem Brumbálem, profesorkou Minervou McGonagallovou, Hermionou Grangerovou, Sibylou Trelawneyovou, Rubeusem Hagridem, Pomonou Prýtovou nebo Oliverem Woodem.

Děti po splnění všech úkolů na jednotlivých stanovištích čekala sladká odměna a posléze zábavný program. Mezi největší zážitky určitě patřil kouzelný neviditelný plášť, ve kterém se mohly nechat natočit a získat tak důkaz o tom, že neviditelný plášť opravdu existuje. Dále si děti mohly nechat namalovat tematický obrázek na obličej, vyfotit se ve foto koutku, nebo se nechat zařadit kouzelným kloboukem do kolejí.

Podle rozjásaných úsměvů jsme usoudili, že tato akce měla velký úspěch a toto bylo bezesporu také naším hlavním cílem, propojit kolektivy, udělat radost všem a zpestřit výuku všedních dnů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na projektovém dni a věnovali spoustu energie a času k tomu, aby ve škole panovala opravdu pravá nefalšovaná čarodějnická atmosféra. Zároveň chci poděkovat rodičům, kteří na tuto akci donesli občerstvení a byli nápomocní u jednotlivých stanovišť. A také samozřejmě dětem, které vzali celou akci velmi vážně a přichystali si úžasné a pestré kostýmy.

Všem vám patří veliké díky a těšíme se společně na příště.