Den dětí a den otevřených dveří

01.06.2022

Dne 3.6 se uskutečnila akce ZUŠ OPEN. Byl to takový den otevřených dveří naší ZUŠky a musíme podotknout, že dveře se za celé dopoledne opravdu netrhly!

Navštívily nás školy a mateřské školky z okolí a jak fotky naznačují, děti si mohly vyzkoušet u nás ledacos. Jednotlivé obory byly rozdělené do různých stanovišť v okolí školy a skupinky se podle mapek přemísťovaly ke stanovištím. No a zkoušely si jaké to je hrát třeba tady na houslích a tam na flétně, ve škole si zazpívaly nebo zahrály na klavír a venku zase malovaly. A spousta dalších aktivit a příležitostí, kde si mohly vyzkoušet, jaké to asi může být, když se rozhodnou chodit do ZUŠky a jaké to je třeba hrát na kytaru a další hudební nástroje.

Bylo to prostě fajn a moc děkujeme, že jste naší školu navštívili. Ještě nesmíme zapomenut poděkovat pomocníkům a pomocnicím-žákům naší školy, kteří nám přišli dobrovolně asistovat a pomáhat. Možná by bylo správné také zmínit to páteční vymodlené počasí, bez kterého by jsme se museli potácet všichni ve škole a takhle jsme na sluníčku a v dobré náladě strávili hezký společný čas plný legrace a nových zážitků. 

Děkujeme!!!