Krajská varhanní přehlídka

26.06.2023

Ve středu 14. 6. 2023 se v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně konala Krajská varhanní přehlídka. Celkem se přehlídky zúčastnilo 14 mladých talentovaných varhanic a varhaníků našeho kraje. Za ZUŠ Jablunkov vystoupily Zita Elena Bartečková a Žaneta Suszková ze třídy p. uč. Petra Vondráčka. Po rozehrání a registraci v dopoledních hodinách, následovala prohlídka centra města. Pak jsme měli domluvenou konzultaci na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde si žákyně prohlédly varhanní třídu a vyzkoušely si i koncertní nástroj na sále. Po obědě následovala cesta zpět do Hlučína a příprava na vystoupení. Koncert začal v 15:00 hod., program byl pestrý a celková atmosféra velmi příjemná. Poděkování patří farnímu úřadu za poskytnutí kostela i zázemí pro potřeby koncertu, ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín a vedoucí krajské varhanní sekce Moravskoslezského kraje paní Martě Wierzgoń za celkovou organizaci přehlídky. Příště se opět těšíme!