Naše žákyně míří na konzervatoře

25.06.2024

Máme velkou radost!
Zita Elena Bartečková a Žaneta Suszková ze třídy p. uč. Petra Vondráčka úspěšně vykonaly přijímací a talentové zkoušky. Dle svých preferencí byly přijaty a v září příštího školního roku se stanou studentkami v hudebním oboru hra na varhany na konzervatořích. Zita bude navštěvovat Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Žaneta bude chodit na Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě. 

Velké poděkování patří p. uč. Petru Vondráčkovi za klavírní i varhanní přípravu a pedagogické vedení po celou dobu studia. Také děkujeme p. uč. Dominice Bockové za mimořádnou výuku hudební nauky pro pokročilé, kam žákyně docházely do hodin.
V neposlední řadě patří vřelé díky i za konzultace v rámci projektu "šablony pro ZUŠ" vedoucí krajské varhanní sekce p. uč. Martě Wierzgoń ze ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně. 

Zitě i Žanetě přejeme hodně úspěchů v dalším studiu hudby!