Varhanní krajská přehlídka

15.06.2022

Dne 15. 6. 2022 jsme se zúčastnili Varhanní krajské přehlídky, která se konala v ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku. Naší školu reprezentovala žákyně Zita Elena Bartečková, která si za pedagogického vedení p. uč. Petra Vondráčka připravila skladbu Prelude in Classic Style od Gordona Younga. 

Záznam si můžete poslechnout v příspěvku (viz video na FB). Historicky první přehlídka varhaníků a jejich učitelů byla velmi zdařilá a po celou dobu nás provázela přátelská atmosféra. Po příjezdu jsme se mohli rozehrát na velmi kvalitním digitálním nástroji v krásném koncertním sále školy. Pak následovala beseda a menší procházka po škole i okolí. Po vydatném obědě jsme mohli navštívit tamní kostel zasvěcený sv. Jiří, kde proběhla exkurze chrámu i varhan s menší přednáškou o historii, kterou si připravil pan ředitel Mgr. Jan Strakoš. Žáci si tak mohli zahrát na chrámové varhany a dokonce si zkusili tzv. "šlapat měch". Poté následovala procházka po městě a okolí opět s bohatým výkladem. 

Odpoledne od 15:00 hod. se konal varhanní koncert. Děkujeme panu ředitel ZUŠ Brušperk za perfektní zázemí, organizaci, občerstvení, zajištění obědu i vřelé přijetí. Poděkování patří také paní předsedkyni varhanní krajské sekce Mgr. Martě Wierzgoń za celkovou organizaci tohoto koncertu. Těšíme se na další setkání v příštím roce!